محصولات > مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار

مخازنی که توسط بهسان تولید میگردد دارای استاندارد و ویژگیهای زیر میباشد :
 
1 - طراحی وساخت طبق استاندراد ASME SEC V111-DIV.1
2 - تست رادیوگرافی وتست هیدرواستاتیك مخازن همراه با ارائه مدارك فنی وگزارشات .
3 - اعمال بالاترین ضریب خوردگی درمحاسبه ضخامت ورق .
4 - استفاده ازمرغوبترین نوع ورق ازجنس SA516 GR70 باارائه مدارك فنی وگزارشات .
5 - جوشكاری مخازن با الكترودهای مخصوص توسط جوشكاری های دارای گواهینامه معتبر با ارائه مدرك فنی وگزارشات .
6 - ارائه نقشه ، محاسبات ودفترچه مدارك WPS , PQR‌معتبراز شركت لوید آلمان .
7 - بوشن آلات API 2000
8 - گواهینامه ورق مصرفی وگزارش های حین كار شامل :
  • VISUAL IN SPECTION REPORT
  • PAINTING TEST REPORT
  • HYDROSTATIC TEST REPORT
  • DIMENSION CONTROL REPORT
  • FITUP CONTROL REPORT
TANK
Type
CAPA.
Litr
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
T
mm
T1
mm
K
Inch
H
Inch
W
Inch
IN
Inch
OT
Inch
MN
Inch
Z
mm
RV500 500 1750 1500 600 600 850 200 5 5 1/2 1/2 1/2 1 3/4 NUL 700
RV900 900 1750 1500 600 800 850 200 6 6 1/2 1/2 1/2 1 1 NUL 900
RV1250 1250 2025 2000 600 800 850 200 6 6 1/2 1/2 1/2 1.1/2 1 6 900
RV1680 1680 3025 3000 600 800 1100 200 6 6 1/2 1/2 1/2 1.1/2 1 6 900
RV2000 2000 2250 2000 600 1150 2000 300 8 8 3/4 1/2 1/2 1.1/2 1.1/2 16 1300
RV3000 3000 2800 2500 600 1250 2000 350 8 10 3/4 1/2 1/2 2 1.1/2 16 1400
RV4000 4000 3200 3000 600 1250 2000 350 10 10 3/4 1/2 3/4 2 1.1/2 16 1400
RV5000 5000 3200 3000 600 1450 2000 350 12 12 1 1/2 3/4 2.1/2 2 16 1600

ثبت سفارش مخزن تحت فشار