فروش ویژه > مانومتر

مانومتر

مانومتر(گیج)

مانومتر(گیج)

مانومتر(گیج):

ابزاری برای اندازه گیری فشار سیال داخل لوله است.

فشار:  10-0 bar

سایز: 1/4 inch

قطر صفحه: 1/4 cm