گالری > گالری عکس

گالری عکس

گالری

نمایشگاه صنعت مهر 1396
نمایشگاه صنعت سال 1396
برگزاری کلاس کاربرد هوای فشرده در مجموعه بهسام
برگزاری کلاس آموزشی پنوماتیک در هلدینگ بهسام
حضور هلدینگ بهسام در همایش لیزرهای صنعتی-هتل المپیک
حضور هلدینگ بهسام در سومین همایش لیزرهای صنعتی
 بیست و دومین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ایران اردیبهشت 1396
 نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ایران اردیبهشت 1396
 نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ایران اردیبهشت 1396
 نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ایران اردیبهشت 1396
حضور هولدینگ بهسام در نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ایران اردیبهشت 1396
حضور در نمایشگاه شیرینی و شکلات
حضور در نمایشگاه شیرینی و شکلات
پانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران
حضور در نمایشگاه
حضور در نمایشگاه
حضور در نمایشگاه
حضور در نمایشگاه چاپ و بسته بندی