جدول مشخصات و فرمول محاسبه نیروی قاپک ها(ساکشن پد)

ساکشن پد ها که به قاپک ها نیز معروف می باشند برای بلند کردن،نگه داشتن و جابه جایی محصولات در خط های تولید نقش به سزایی دارند به ویژه برای محصولات آسیب پذیر و شکستنی.

ساکشن پد ها با توجه به میزان صافی سطح،دما و اندازه محصول مورد نظر دارای جنس و اندازه های مختلفی هستند که در ادامه برای مثال چند نمونه از آنها را معرفی خواهیم کرد.

1-برای سطوح ناهموار در دمای max 150 °c از قاپک ها با جنس سیلیکون استفاده شود.

2-برای سطوح صاف و دمای  c+60°c°10- از ساکشن ها با جنس NBR  استفاده می شود.

ساکشن پد ها با توجه به اندازه محصول مورد نظر دارای ابعاد و اندازه مشخص هستند(5mm-200mm).

نحوه ی محاسبه نیروی واکیوم و انتخاب ساکشن پد:

نیروی تئوری واکیوم مطابق فرمولA)  × w=0.1(P  زیر محاسبه شده و بر مقیاس نیوتن سنجیده میگردد.

در محاسبات تئوری به جای ضریب ایمنی T،عدد یک لحاظ می شود.اما نیروی واقعی واکیوم در صورتی که اتصال پد به قطعه در راستاس افق باشد.،4 برابر و در صورتی که اتصال پد به قطعه در راستای عمود بر افق باشد،8 برابر کمتر از نیروی تئوری لحاظ میگردد.

 

W=0.1(P×A) ×T

میزان نیروی مکش در زمان بلند کردن اجسام -واحد نیوتن:(W=vacuum lifting force (N

فشار مکش-واحد کیلو پاسکال:(P=vacuum pressure (kpa

سطح مقطع ساکشن پد-واحد سانتی متر مربع:(A=pad area (cm2

ضریب ایمنی :T=safety factor

 

 

(Theory=1      Horizontal lifting=1/4          Vertical lifting=1/8)

جدول محاسبه نیروی تئوری وکیوم برا ی پدهای مختلف در فشار های مختلف:

Pad Diameter(mm)   

5

10

15

20

25

30

40

50

60

80

100

120

150

200

Pad Area(cm2)        

0.196

0.785

1.767

3.141

4.908

7.068

12.56

19.63

28.27

50.26

78.53

113

176.7

314.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaccum pressure

قدرت تئوری وکیوم(نیوتن)                                                                                                             theorical vacuum lifting force(N)          

-40kpa /300mmhg  

0.8

3.1

7.1

12.6

19.6

28.3

50.2

78.5

113.1

201.0

314.1

452.0

706.8

1256.4

-53kpa /400mmhg

1.0

4.2

9.4

16.8

26.2

37.7

67.1

104.8

151.0

268.4

419.4

603.4

943.6

1677.3

-67kpa /500mmhg

1.3

5.2

11.8

21.0

32.7

47.1

83.8

130.9

188.6

335.2

523.8

753.7

1178.6

2095.0

-81kpa /600mmhg

1.6

6.3

14.3

25.4

39.7

57.1

101.5

158.6

228.4

406.1

634.5

913.0

1427.7

2537.9

-93kpa /700mmhg

1.8

7.3

16.5

29.3

45.8

65.9

117.2

183.1

263.8

468.9

732.7

1054.3

1648.6

2930.6

مثال:در صورتیکه فشار وکیوم 67 کیلو پاسکال (500 میلی متر جیوه )باشد،نیروی تئوری وکیوم برای یک پد به قطر 50م.م. حدود 130 نیوتن می باشد.

یعنی به طور تئوری می تواند قطعه ای به وزن 13 کیلو گرم را از زمین بلند کند.

برای مشاهده محصول روی لینک زیر کلیک کنید:

تجهیزات واکیوم

  • جدول مشخصات و فرمول محاسبه نیروی  قاپک ها(ساکشن پد)
جدول مشخصات و فرمول محاسبه نیروی  قاپک ها(ساکشن پد)