حضور هلدینگ بهسام در سومین همایش لیزرهای صنعتی ایران

حضور هلدینگ بهسام در سومین همایش لیزرهای صنعتی ایران

حضور هلدینگ بهسام مرکز تخصصی، مشاوره، طراحی،تهیه و توزیع تجهزات هوای فشرده،کمپرسور هوا،فیلتراسیون،درایر،لوله و تأسیسات در سومین همایش لیزرهای صنعتی ایران

زمان:18 تیر ماه 1396

مکان:هتل المپیک تهران