برگزاری کلاس آموزش مبانی هوای فشرده

سر فصل ها

-کمپرسور پیستونی

1-کمپرسور تیغه ای

2-کمپرسور بادامکی

-کمپرسور اسکرو

1-کمپرسور پیچ از نوع تزریق روغن زن

2-کمپرسور اسکرو اویل اینجکت

-توربو کمپرسور

آماده سازی هوای فشرده:

1-خنک کاری

2-فیلتزاسیون

3-رطوبت گیری که شامل (تبریدی_برخوردی_جذبی_) میباشد.

-شرایط کمپرسور

-انتقال هوای فشرده (لوله کشی) پایپینگ

-تامین مقدار هوای فشرده مورد نیاز:

1-محاسبه مقدار مصرف سیلندر پنوماتیک

2-تامین مقدار مصرف هوای فشرده

 

  • برگزاری کلاس آموزش مبانی هوای فشرده
  • برگزاری کلاس آموزش مبانی هوای فشرده
برگزاری کلاس آموزش مبانی هوای فشرده
برگزاری کلاس آموزش مبانی هوای فشرده