برگزاری کلاس آموزشی پنوماتیک

 آشنایی با پنوماتیک پایه و کاربردی    

- فیلتراسیون (تشریح واحد مراقبت) که وظایف هر یک از اجزا به شرح زیر است:

-1فیلتر

2-رگلاتور(معرفی قطعات رگلاتور)

3- اویلر(روغن زن)

-انواع شیر های صنعتی

  (قطع و وصل جریان)ON.OFF VAVE-1

کنترل فشار) )PRSSURE CONTOROL VAVE-2

کنترل جریان))FOLOW CONTOROL VALVE-3

CHECK VAVE-4

شیر تعین جهت))DIRECTIONE VAVE-5

-معرفی استاندارد های پنوماتیک

ISO1219-1

ISO228-2

-معرفی سیمبل و نماد شیر ها و نحوه نامگذاری

-انواع تحریک شیر ها

1-انسانی(پدال-اهرم)

2-مکانیکی(فنر-بادامک-غلتک)

3-برقی(برق-شیر های پیلوتی (شیر هایی که عملگر ان ها دو تحریک میباشد مثال برق+باد ))

4-سیگنال باد(شامل شیر هایی میشود که تحریک ان ها با باد میباشد.

-معرفی انواع جک 

1-جک های رفت و برگشتی شامل(کامپکت- قلمی-پروفیلی)

2-جک های روتاری(چرخشی)شامل(روتاری نیم دور-روتاری پیوسته)

  • برگزاری کلاس آموزشی پنوماتیک
برگزاری کلاس آموزشی پنوماتیک