کلاس آموزش ایرند

کلاس آموزش ایرند

کلاس آموزش ایرند کمپرسورهای اسکرو این مجموعه توسط مهندس شرکت ترمومکانیکا ایتالیا در دفتر هلدینگ بهسام