واحد مراقبت

http://behsanair.com/showproduct/296/Micro%20filter

واحد مراقبت:

بعد از خشک کردن هوای فشرده توسط سیستم حرارتی یا شیمیایی در سیستم های پنوماتیکی این هوا وارد دستگاهی به نام واحد مراقبت میگردد.

                                  

واحد های مراقبت معمولاً از 3 قسمت تشکیل شده اند قسمت اول رگلاتور یا تنظیم کننده فشار هوا است زیرا هر سیستم پنوماتیک با فشار به خصوص و مورد نیاز خود کار می کند و واحدهای مراقبت را معمولاً از فشار 1 بار الی 12 بار تنظیم می نمایند.

قسمت دوم واحد مراقبت آبگیر آن است که به علت داشتن فیلتر زینتری مخصوص و ساختمان خاص داخلی درصدی از رطوبت احتمالی باقی مانده و ذرات و ناخالصی های هوا را جدا می سازد.

قسمت سوم واحد مراقبت روغن زن آن است که به نسبت هوای مصرف شونده هوا را مقداری چرب می نماید زیرا در سیستمهای پنوماتیک المانهای پنوماتیکی دارای قطعات و واشرهای لاستیکی هستند که عملکرد خشک آن باعث فرسودگی می شود لذا جهت سالم ماندن المانهای پنوماتیکی نیاز به چربی هوای فشرده در حد متعادل است.

جهت هر دستگاه پنوماتیکی معمولاً یک واحد مراقبت مجزا نصب می گردد.

                    

قابل ذکر است که در سیستم های پنوماتیک  جهت  تولید مواد غذایی و دارویی و نظایر آن هوای فشرده که جهت مصرف وارد سیستم می گردد باید علاوه بر خشک شدن چه به طریق شیمیایی یا حرارتی بایستی فیلتراسیون مناسب شود زیرا فیلتر ورودی کمپرسور و نیز فیلتر واحد مراقبت به تنهایی توان فیلتراسیون مناسب هوا را در این گونه سیستمها ندارند.

شرح عملکرد واحد مراقبت:

هوای فشرده از شیر قطع و وصل از نوع توپی Ball valve  عبور نموده و از مسیرA  وارد قسمت فیلتر آبگیر شده و از روی قطعه پلاستیکی  مخروطی شکل Bعبور می نماید روی قطعه B در قسمت بالایی قطعه تیغه هایی پلاستیکی فرم دار طراحی شده که هوای عبوری از آن حالت چرخشی می یابد الیاف هوایی که حالت چرخشی یافته اند با جداره داخلی کاسه آبگیر برخورد نموده و ذرات یا قطرات آب از هوا جدا شده و بر اثر نیروی جاذبه در قسمت پایینی کاسه تجمع می یابند در صورت تجمع قطرات در ته کاسه آبگیر و زیاد شدن مقدار آب،شناورE که متعلق  به آبگیر اتوماتیک بوده و در ته کاسه آبگیر قرار دارد بالا آمده و از طریق مجرای که در قطعه F  قرار دارد آب عبور کرده و از خروجی G  خارج می گردد.

قابل ذکر است که توری فلزی یا فیلتر H  از گرفتن مجراهای خروجی آب جلوگیری می کند یعنی ناخالصی ها و رسوبات آب جمع شده زمان خروج از آب گیر توسط توری فلزی فیلتر می شوند تا مجرای خروج آب مسدود نشود.

قطعه C  که به صورت نعلبکی وارونه قرار دارد از برگشت قطرات آبی که در ته کاسه جمع شده به سیستم جلوگیری می نماید.(در صورت تجمع آب در ته کاسه  جریان هوای فشرده باعث پاشش و یا متلاطم شدن آب شده و در صورتی  که قطعه C  در آبگیر موجود نباشد مقداری از قطرات آب بالا آمده و مجدداً به سیستم باز می گردد.) از مجراها و فاصله ای که بین قطعه C  و کاسه آبگیر وجود دارد هوای فشرده آبگیری شده عبور نموده و از سنگ فیلتر D عبور نموده  و ناخالصی های هوای فشرده در این قسمت توسط سنگ فیلتر که عامل اصلی فیلتر کننده است جذب می گردد.یعنی ناخالصی ها هوای فشرده در خلل و فرج سنگ فیلتر باقی مانده و هوای تمیز ازآن عبور می نماید و وارد قسمت رگولاتور می شود.(قسمت بالایی).زمانی که هیچگونه فشاری توسط فنر J روی دیافراگم M  نباشد نیروی فنر زیر قطعه K آنرا بالا آورده و مسیر هوا مسدود می شود.زمانی که پیچ تنظیم L در جهت عقربه ساعت گردانده شود فنر J متراکم شده و روی دیافراگم M  فشار وارد کرده و آن را به سمت پایین می راند دیافراگم نیز قطعه K را به سمت پایین رانده و راه عبور هوا به اندازه فشاری که توسط فنر وارد می شود باز می گردد.یعنی مقدار فشار فنر تنظیم کننده فشار هوای ورودی به سیستم است.زمانی که مصرف هوا کم شودهوای فشرده که در سیستم وجود دارد از مجرای N  به قسمت پایینی دیافراگم فشار وارد کرده و به علت زیادتر بودن فشار هوا(زمانی که مصرف کم شده یا مصرف وجود ندارد)از نیروی فنر J دیافراگم به سمت بالا حرکت کرده و فشار از روی قطعه K  برداشته می شود و قطعه K با حرکت به سمت بالا راه عبور هوا را مسدود می کند.زمانی که فشار رگلاتور را منفی می کنیم یا آن را می بندیم یعنی با چرخاندن پیچ P در خلاف جهت عقربه ساعت نیروی فنر را کم نموده یا (زمان بستن کامل رگولاتور)نیرو را کاملا صفر می نمائیم.فشار هوای داخل سیسیتم دیافراگم را بالا رانده و مجرای O باز شده و هوای فشرده اضافی در سیستم از این مجرا عبور نموده و از سیستم خارج می شود.هوای فشرده با خروج از رگلاتور وارد قسمت روغن زن یا Oiler می گردد.قسمتی از هوای فشرده از شیر یکطرفه Q وارد کاسه روغن شده و روی سطح روغن فشار وارد می نماید و قسمت اعظم هوای فشرده از مجرای R عبور می نماید.فرم کانال عبوری هوا از روغن زن به صورتی است که طبق اصل وانتوری فشارهوا درآن قسمت کاهش یافته و سرعت افزایش می یابد.یعنی فشار هوا در آن قسمت از فشار هوای روی سطح روغن کمتر می شود لذا از طریق  لوله S روغن عبور نموده و با گذر از مسیری که توسط پیچ T مجرای عبور روغن را کم و زیاد می کند.داخل محفظه V قطره قطره روغن می چکد قطرات روغن از مجرای W وارد جریان هوای فشرده شده و به صورت مه وار هوا را چرب می نماید.

زمانی که پیچ رگلاتور را می بندیم تا فشار هوا را کاهش داده یا کاملاً صفر نمائیم،جریان هوا معکوس می شود یعنی هوای فشرده از سیستم به روغن زن و سپس وارد رگلاتور شده و ازمجرای روی دیافراگم خارج می شود.وجود شیر یک طرفه Q در روغن زن از برگشت روغن و نیز آغشته شده قسمتهای داخلی رگلاتور به روغن جلوگیری می کند.

                 

 

 

هولدینگ بهسام مرکز تخصصی مشاوره،طراحی،تهیه و توزیع تجهیزات هوای فشرده

برای مشاهده محصول روی لینک زیر کلیک کنید:

واحد مراقبت