مزایا و خصوصیات برجسته هوای فشرده

1-سرعت:هوای فشرده دارای سرعت زیادی می باشد و به وسیله این خاصیت میتوان به سرعت های کاری بالا دست یافت.

2-در دسترس بودن:هوا در همه جا به هر مقدار و به حد کافی موجود می باشد.

3-حمل و نقل:هوای فشرده را می توان از طریق خطوط لوله برای راه های دور به راحتی منتقل نمود.

5-نگه داری:هوای فشرده را میتوان در مخازن ذخیره نمود و برای این منظور از مخازن قابل حمل استفاده نمود.

6-حرارت:نوسانات حرارتی محیط در هوای فشرده تأثیری نداشته و بدین جهت می توان در نواحی که درجه حرارت به حداکثر سرما یا گرما می رسد،به راحتی ازآن استفاده نمود.

7-اطمینان در مقابل انفجار:هوای فشرده ایجاد انفجار و آتش سوزی نمی نماید.

8-ایمنی در برابر اضافه بار:ابزار و عناصر پنیوماتیکی تا حدی که بار زیاد باعث توقف آن ها گردد قبول بار می نمایند و به همین علت میتوان گفت که آن ها در برابر اضافه بار ایمن می باشند.

9-اجزاء کاری:قطعات پنیوماتیک دارای ساختمانی ساده بوده و بدین جهت قیمت آن ها نیز مناسب می باشد.

 

هولدینگ بهسام مرکز تخصصی مشاوره،طراحی،تهیه و توزیع تجهیزات هوای فشرده