پانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شكلات تهران

پانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شكلات تهران

هلدینگ بهسام  , در پانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شكلات تهران پذیرای قدوم پرمهرتان خواهد بود.
 
 وعده دیدار ما 23 تا 26 شهریور سالن 41 غرفه  7 ، ساعت 10 الی 18.
 
هولدینگ بهسام :
مرکز تخصصی مشاوره,  طراحی,  تهیه و توزیع تجهیزات هوای فشرده و کمپرسور
 
 
پانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شكلات تهران