هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و دهمین نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و دهمین نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد
 
محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد 
زمان : سه شنبه 4 آبان الی جمعه 7 آبان 1395 
ساعت بازدید :15  الی  21
سالن  فردوسی – غرفه 46  کمپرسور بهسان 
 
در این نمایشگاه با دستاورد ها و محصولات جدید  کمپرسور بهسان آشنا خواهید شد .
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و دهمین نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد