هواساز کمپرسورهای پیستونی

هواساز کمپرسورهای پیستونی

اطلاعات عمومی:
 • واحد هواساز فیاک ایتالیا
 • فشار کار : 6-8 بار -  قابل افزایش تا 10 بار
 • کارتر دو جداره
 • میل لنگ دو سر در گیر
 • دو استیج
 • مجهز به افتر کولر
 • سیلندر چدنی
 • بالانس دقیق
 • نسبتا بی صدا
Cod
Cod
Cil.-St.
Cil/ St.
Hp-kW
Hp / kW
min-1
min-1
L-min
L/min
Bar-Psi
Bar / Psi
TB 245 2 / 1 1.5 / 1.1 900 180 10 / 145
TB 335 2 / 1 2 / 1.5 1260 250 10 / 145
TB 510 2 / 1 4 / 3 1100 360 10 / 145
TB 660 2 / 2 5.5 / 4 850 560 12 / 175
TB 851 2 / 2 7.5 / 5.5 1160 750 12 / 175
TB 981 2 / 2 10 / 7.5 1060 1060 12 / 175
TB 1500 2 / 2 15 / 11.5 1280 1250 12 / 175

ثبت سفارش واحد هواساز

 • هواساز کمپرسورهای پیستونی
 • هواساز کمپرسورهای پیستونی
 • هواساز کمپرسورهای پیستونی
 • هواساز کمپرسورهای پیستونی
 • هواساز کمپرسورهای پیستونی
 • هواساز کمپرسورهای پیستونی
 • هواساز کمپرسورهای پیستونی
هواساز کمپرسورهای پیستونی
هواساز کمپرسورهای پیستونی
هواساز کمپرسورهای پیستونی
هواساز کمپرسورهای پیستونی
هواساز کمپرسورهای پیستونی
هواساز کمپرسورهای پیستونی
هواساز کمپرسورهای پیستونی