هواساز کمپرسورهای اسکرو

هواساز کمپرسورهای اسکرو

 واحد هواساز:

ایر اند یا واحد هواساز،قلب دستگاه کمپرسور می باشد و وظیفه تولید هوا،به عهده این قطعه می باشد.

کلیه واحد های هوا ساز کمپرسورهای اسکرو از نوع ترمومکانیکا ایتالیا می باشد.

از مزایای این air-end :

  • صدای پایین
  • عمر طولانی
  • لرزش و ویبره پایین به علت دقت در تولید
  • گرم نکردن در شرایط مختف

 

SCA 7

مشاهده فایل

SCA 8

مشاهده فایل

SCA 9

مشاهده فایل

SCA 10

مشاهده فایل

SCA 13

مشاهده فایل

SCA 14

مشاهده فایل

SCA 19

مشاهده فایل

SCA 20

مشاهده فایل

SCA 22

مشاهده فایل