کمپرسور اسکرو بدون روغن

کمپرسور اسکرو بدون روغن

 • کمپرسور اسکرو در حقیقت پدیده ای است بین کمپرسورهای رفت و برگشتی و کمپرسورهای گریز از مرکز.
 • چون هم از نظر positive Displacment یعنی جابجایی مثبت سیال از طریق بالا بردن فشار آن،خاصیت رفت و برگشتی را دارد.
 • و هم خاصیت کمپرسورهای دینامیکی بخاطر تداوم در جابجایی هوا ... لذا این کمپرسورها برای تحت فشار قراردادن سیالات بسیار مناسب هستند.

مزایای این کمپرسورها نسبت به سایر کمپرسورها:

 • عدم وجود نوسان در فشارهای ایجاد شده بالاترین مزیت این کمپرسورها می باشد.
 • کم بودن قطعات تحت سایش نسبت به دیگر کمپرسورها(مثل والو،رینگ و پیستون و ...) و در نتیجه کاهش هزینه تعمیرات.
 • بالا بودن راندمان این نوع کمپرسورها از نظر هوادهی.
 • گرفتن جای کمتر در مقایسه با کمپرسورهایی که ظرفیت مشابه دارند.
 • به علت وجود نیروهای متعادل ،فونداسیون آن ساده می باشد.
 • لرزش کمتر دستگاه نسبت به دستگاه هایی که ظرفیت مشابه دارند.
 • عدم وجود مسئله surge (به علت پیوستگی هوای فشرده تولیدی و سرعت مناسب آن امکان بوجود آمدن خلاء و در نتیجه برگشت هوا به داخل کمپرسور وجود ندارد.)
 • نداشتن نشتی سیال (هوا) به علت محدود بودن و آب بندی محفظه تراکم