کمپرسور بوستر

کمپرسور بوستر

 
 


کمپرسور بوستر:
 • جهت تولید بطری  PET  و تولیدات مشابه-که نیاز به فشار کاری تا  40  بار را دارند به منظور صرفه جویی در هزینه و پائین آوردن قیمت تمام شده هوای فشرده فشار قوی-از سیستم Flex PET استفاده می گردد
 • در این سیستم کمپرسور های صنعتی، فشاری معادل  10  بار را تولید و بعد از مراحل فیلتراسیون و ذخیره سازی  ( طبق شکل پائین ) هوای تولید شده وارد سیستم بوستر کمپرسور می گردد.
 • وظیفه بوستر بالابردن فشار از 10 بار به 40  بار می باشد.
 • هوای 40 بار تولید شده با حجم بالا به مخزن ذخیره فشار قوی هدایت و پس از عملیات فیلتراسیون آماده استفاده برای دستگاه های PET یا دیگر
 • استفاده کننده های 40 بار قرار می گیرد.

مزایای سیستم بوستر :

 • با توجه به مزایای کلی سیستم اسکرو نسبت به کمپرسور های پیستونی با ترکیب این دو می توان از مزایای اسکرو استفاده نمود.
 • هزینه تعمیر و نگهداری کمپرسورهای فشار بالا با توجه به ضریب اطمینان و استفاده از تکنولوژی خاص در آن ها نسبتا بالا می باشد که در بوستر این هزینه بسیار کمتر است.
 • در این سیستم شما دارای دو فشار نرمال (10 بار)  و فشار بالای  (40 بار)  خواهید بود.
 • سیستم بوستر حجم کمتری را اشغال می کند.
 • سیستم بوستر می تواند حجم های بالئی را با فشار بالا تولید نماید که با کمپرسورهای فشار قوی به تنهائی میسر نیست.
 • سیستم بوستر انرژی کمتری را صرف می کند و از راندمان بالاتری برخوردار است.