جغجغه بادی

جغجغه بادی

اطلاعات فنی

نام کالا

شماره فنی

دور

گشتاور(نیوتن متر)

سایز

جغجغه "1/4

SA3003

240دور

40نیوتون متر

-

جغجغه " 1/2 

SA3104

160دور

68نیوتون متر

M10

جغجغه " 1/2

SA3126

160دور

95نیوتون متر

M10

جغجغه " 1/2 کامپوزیت

SA3310P

280 دور

108نیوتون متر

M10

جغجغه " 1/2

SA3506

150دور

122نیوتون متر

M13