درایر تبریدی

درایر تبریدی

یکی از پارامترهای مهم و اصلی در صنعت هوای فشرده، بحث کیفیت هوای فشرده است.  مدیران صنایع جهت کاهش هزینه های ناشی از اثرات مخرب رطوبت هوای فشرده از سیستم های خشک کننده هوای فشرده (Air Dryer) استفاده میکنند.

از عمده اثرات مخرب رطوبت در سیستم هوای فشرده میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:  

  • ایجاد رسوب در خطوط لوله هوای فشرده. خوردگی در خطوط لوله و تجهیزات پنوماتیک.
  • افزایش هزینه های تعمیرات قطعات و تجهیزات پنوماتیکی.
  • ایجاد خطا در اندازه گیری تجهیزات ابزار دقیق . کاهش کیفیت در تولیدات .
  • افزایش هزینه های ناشی از وجود رطوبت در سیستم هوای فشرده .
نحوه عملکرد درایرهای تبریدی
 
مثال:
کمپرسور اسکرو با توان 37 کیلووات ظرفیت تولید حدوداً 6000 لیتر در دقیقه را در فشار 8 بار دارد.
این كمپرسور در دمای محیطی 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 70 درصد ، در هر ساعت حدوداً 5/6 لیتر بخار آب تولید می نماید که پس از فشرده سازی توسط کمپرسور حدوداً 75 درصد از این بخار بصورت قطرات کوچک آب كندانس میشوند و به سیستم مصرف تزریق می گردد.

<span style="\&quot;font-size:" 14px;\"="">ثبت سفارش درایر (خشک کن)