ربات پنوماتیک

ربات پنوماتیک

 کلمه ربات برای اولین بار توسط یک نویسنده روس در سال 1921 ابداع شد. ریشه این کلمه ̦کلمه چک اسلواکی (ROBOTNIC) به معنی کارگر میباشد.
ربات ها از 3 بخش اصلی تشکیل شده اند:
1- بخش کنترل کننده که معمولا یک کامپیوتر یا E C U یا PLCاین وظیفه را بر عهده دارد.
2- بخش های حرکتی یا بازو ها که در ربات های پنوماتیک در این بخش از جکهای پنیوماتیک استفاده میشود.
3- بخش های حس کننده یا حسگرها. در این بخش از سنسورها استفاده میشود که به چشم الکترونیک نیز معروف هستند این قطعات کمیت های مختلفی مانند دما. رطوبت نیرو ابعاد و.. را به کمیتهای  الکتریکی پیوسته وغیر پیوسته  قابل تشخیص برای plc تبدیل میکنند.
 
هلدینگ بهسام افتخار طراحی و ساخت انواع رباتهای پنوماتیک را دارد که هم اکنون در صنعت خودرو سازی .مواد غذایی ونساجی و...مشغول به کار هستند.دپارتمان فنی مهندسی هلدینگ بهسام  آمادگی خود را در خصوص طراحی وساخت انواع مدارها ورباتهای پنوماتیک اعلام می دارد.

محصولات پنوماتیک: