چسب زن

چسب زن

اطلاعات فنی

نام کالا

شماره فنی

مشخصات فنی

چسب زن

CG2033MCR-9

400 میلیمتر

چسب زن

CG2033MCR-11

500  میلیمتر

چسب زن

CG2032M-13

کارتریج 500- ساجت 310 تا600