پرچ کن

پرچ کن

اطلاعات فنی

نام کالا

شماره فنی

سایز

دستگاه پرچ 16/3

SA8805

2/4 ,3/2, 4,4/8  میلیمتر

دستگاه پرچ 16/3

SA8816I

2/4 ,3/2, 4,4/8  میلیمتر

دستگاه پرچ 1/4

SA8808

2/4 ,3/2, 4,4/8,6/4  میلیمتر