سنباده

سنباده

اطلاعات فنی

نام کالا

شماره فنی

دور( (RPN

سایز

سنباده گرد 6 اینچ وکیوم دار ORBITAL

SAC-60VE

10000   دور

6اینچ

سنباده  مستطیل ORBITAL قوی

4211SA

8000  دور

93×228  میلی متر

سنباده نواری 4/3

A503SA4

16000  دور

520×20 میلی متر