شیلنگ های ضد جرقه

شیلنگ های ضد جرقه

شیلنگ های ضد جرقه(Anti-oral hoses)

 

اطلاعات فنی

رنگ

وزن هر محصول

متراژ رول

نوع بسته بندی

شماره فنی

نام محصول

مشکی

50/8

100 متر

رول

A-F 8×6×4-PU

شیلنگ ضد جرقه نقطه جوش

آبی

5

100 متر

رول

A-F 10×8×6-PU

شیلنگ ضد جرقه نقطه جوش

 

 


محصولات پنوماتیک: