پیچ گوشتی هفتیری

پیچ گوشتی هفتیری

اطلاعات فنی

نام کالا

شماره فنی

گشتاور(نیوتن متر)

دور( (RPN

سایز

پیچ گوشتی هفتیری 1/4 کلاچ قابل تنظیم از داخل

SA6202

5-13  نیوتن متر

1800دور

M4

پیچ گوشتی هفتیری 1/4 کلاچ قابل تنظیم از داخل

SA6203

5-16 نیوتن متر

800 دور

M6

پیچ گوشتی هفتیری 1/4 کلاچ قابل تنظیم از بیرون

SA6205

5-13 نیوتن متر

1800دور

M4