پیچ گوشتی مستقیم

پیچ گوشتی مستقیم

اطلاعات فنی

نام کالا

شماره فنی

گشتاور(نیوتن متر)

دور( (RPN

سایز

پیچ گوشتی مستقیم 1/4 کلاچ قابل تنظیم از داخل

SA6208

5-13  نیوتن متر

1800دور

M4

پیچ گوشتی مستقیم 1/4

SA6203A

3 نیوتن متر

1700 دور

M6

پیچ گوشتی مستقیم 1/4   کیت

SA6203AK

3 نیوتن متر

-

-