رادیاتور

رادیاتور

  • در هلدینگ بهسام از رادیاتورهای آلومینیومی فشرده استفاده میگردد که از دو بخش خنک کننده هوا و روغن استفاده میگردد.
  • مجموعه بهسام از رادیاتورهایی که 10% از سایز استاندارد بزرگتر است ( over size) استفاده می کند.
  • این عمل موجب میگردد تا دستگاه در مناطق گرمسیر نیز کارائی خوبی داشته باشد و موجب افزایش عمر روغن،فیلتر روغن و شیلنگها گردد و از خاموش شدن دستگاه به جهت افزایش دما جلوگیری میکند.