بوسترهای هیدرونیوماتیک

بوسترهای هیدرونیوماتیک

  • بوسترهای هیدرونیوماتیک برای تبدیل فشار کم هوای فشرده به فشار چند برابری روغن طراحی شده اند.
  • کاربردهای گوناگون مانند پرچ کاری-سوراخ کاری-مارک زنی-گیره قطعات و غیره.

 

 

اطلاعات فنی

سریال

قطر سیلندر

حجم جابجایی روغن

فشار خروجی

PBP

80

20

70

PBP

80

40

100

PBP

80

80

140

PBP

100

80

112

PBP

100

40

175

PBP

100

25

220

PBP

125

128

107

PBP

125

90

122

PBP

125

60

143

PBP

160

200

112

PBP

160

90

145

PBP

160

80

175

 


محصولات پنوماتیک: