دستگاه وت پلاست اتوماتیک

دستگاه وت پلاست اتوماتیک

دستگاه اتومات سندپلاست بدون غبار:

  • مخصوص قطعات تیپ تولیدی کارخانجات
  • طراحی و تولید طبق نیاز مشتری